Vienna RADhaus Masters 2013

1
0th
5
0th)
#1
ESPI
()
0
0th)
#8
Licitar
()
2
0th
1
0th)
#4
Chim Pam Pum
()
2
0th)
#5
Krystalis
()
3
0th
5
0th)
#2
Buleddies
()
0
0th)
#7
I Polifemo
()
4
0th
5
0th)
#3
BKP
()
1
0th)
#6
Qubic
()
Winners Bracket Semi-Final
7
0th
5
0th)
#1
ESPI
()
0
0th)
#5
Krystalis
()
Winners Bracket Semi-Final
8
0th
5
0th)
#2
Buleddies
()
0
0th)
#3
BKP
()
Winners Bracket Final
11
0th
2
0th)
#1
ESPI
()
1
0th)
#2
Buleddies
()
Tournament Final
14
0th
3
0th)
#1
ESPI
()
0
0th)
#2
Buleddies
()
Tournament Final Rematch
15
0th
0th)
If Needed
0th)
5
7th
5
7th)
#8
Licitar
()
3
7th)
#4
Chim Pam Pum
()
6
7th
1
7th)
#7
I Polifemo
()
0
7th)
#6
Qubic
()
9
5th
4
5th)
#3
BKP
()
2
5th)
#8
Licitar
()
10
5th
4
5th)
#5
Krystalis
()
2
5th)
#7
I Polifemo
()
Losers Bracket Final
12
4th
4
4th)
#3
BKP
()
2
4th)
#5
Krystalis
()
Tournament Final Playin
13
3rd
5
3rd)
#2
Buleddies
()
0
3rd)
#3
BKP
()

Final Results

  • 1st - ESPI
  • 2nd - Buleddies
  • 3rd - BKP
  • 4th - Krystalis
  • 5th - Licitar
  • 5th - I Polifemo
  • 7th - Chim Pam Pum
  • 7th - Qubic