Podium Bike Polo

Ryan Donovan

Boston, MA

Average
Total (4 Tourneys)
Wins
Losses
Ties
Games
Goals
Against
Delta
2.5
5.2
0.2
8.0
12.5
23.2
-10.8
10
21
1
32
50
93
-43
Feb 19, 2016
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
5
3
1
9
18
15
+3
Baby Wheel
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
4
5
0
9
20
29
-9
Sorry About Your Bong, Bro
Jun 19, 2015
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
1
6
0
7
11
23
-12
Chef Goldblum
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
0
7
0
7
1
26
-25
Riot Juice
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
2
5
0
7
67
84
-17
Boston