Podium Bike Polo

Bleukowski

James Bleukowski

Sarasota, FL

Average
Total (1 Tourneys)
Wins
Losses
Ties
Games
Goals
Against
Delta
3.0
4.0
0.0
7.0
14.0
17.0
-3.0
3
4
0
7
14
17
-3
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
3
4
0
7
14
17
-3
tres flamigos